Viva la Vulva

Liz van den Berg

 

De cultuurbepaalde norm van de vagina varieert. Je zou kunnen stellen dat de manier waarop er wordt gekeken en wordt omgegaan met de vagina een afspiegeling is van vrouwelijke seksuele vrijheid binnen een maatschappij.

 

Liz van den Berg interviewde meer dan 60 vrouwen, mannen en jongeren van verschillende etniciteit over dit onderwerp. Zo interviewde zij een Turks meisje dat aangaf dat zij van de norm afwijkt omdat haar vulva geen babyroze kleur heeft vanwege haar getinte huidskleur. De persoonlijke gesprekken die vaak ontstonden tijdens interviews gaven opheldering over de vele onzekerheden en ongemakken binnen dit onderwerp.

 

Om de denkbeelden van de geïnterviewden af te zetten tegen waarheden zijn interviews met gynaecologen van groot belang geweest. Zij gaven inzicht in welke problematiek er daadwerkelijk speelt vandaag de dag en hoe daar vanuit de medische wereld mee omgegaan wordt.

 

Thema's als vrouwenbesnijdenis, de maagdenvliesmythen, de designer-vulva tot aan schaamlipverlenging komen aan bod. Door planten, bloemen en vruchten te gebruiken als vagina-metafoor is er een toegankelijke film ontstaan. De film pleit voor waardering van het natuurlijk vrouwelijk lichaam en wordt gebruikt om op een artistieke manier voorlichting te geven over seksualiteit aan jongeren.

 

www.instagram.com/liz_de_la_berg

//

www.Lizdelaberg.com

 

 

 

 

Viva la Vulva

Liz van den Berg

 

The norm of the vagina is influenced by culture and varies widely. We can argue, that the way society sees and deals with the vagina is a reflection of female sexual freedom within said society.

 

Many interviews were taken with youth, men and women of different ethnicities and ages. The personal conversations that frequently arose during the interviews clarify the many uncertainties and discomforts around this topic. A Turkish girl for example indicated how she feels deviated from the norm because her vulva has no light pink color.

 

To compare the opinions with facts, talking to gynecologists was very valuable. To portray the diversity of the vagina and the reconstructions done to it, Viva la Vulva covers topics such as the hymen reconstruction, female genital mutilation, the designer pussy and labiapulling.

 

Viva la Vulva is used as a education material, to achieve clarification on the various norms, beauty ideals, myths and taboos. Besides that the movie generates a sense of appreciation for the way the female body works and looks in her natural form.

 

 

www.instagram.com/liz_de_la_berg

//

www.Lizdelaberg.com

 

 

 

 

© LIZDELABERG SINCE 2016